PRIVACY POLICY


MaCoy respecteert uw privacy als gebruiker van deze website. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. MaCoy houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. Wij vragen u zich wel te realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het internet niet kan worden gegarandeerd.


(PERSOONS)GEGEVENS

Tijdens het gebruik van deze website kan MaCoy met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze website bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen MaCoy deze website en de diensten beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. U kunt uw internet browser zo instellen dat u een melding krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpfunctie van uw internet browser. Houd er rekening mee dat delen van deze website mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

MaCoy verzamelt alleen persoonsgegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u MaCoy toestemming uw persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van MaCoy dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door MaCoy worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

MaCoy verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij MaCoy daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Op basis van de WBP heeft u recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U kunt op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.


TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website, de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met (het gebruik) van deze website en/of de algemene voorwaarden, de disclaimer en het privacy statement worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © MaCoy 2018                                                                           . CONTACTDISCLAIMER . PRIVACY POLICY .